Lekeplasskontroll

Sikkerhet først - Verdien av Lekeplasskontroll

Sikkerhet først - Verdien av Lekeplasskontroll

editorial

En god lekeplass er ikke bare en kilde til morsomme øyeblikk og nydelige barndomsminner, men også et viktig sted for fysisk aktivitet og sosialisering for barna. Men sikkerhet er like viktig som moroa. Derfor er lekeplasskontroll et nøkkelaspekt av enhver lekeplass. Det innebærer regelmessige inspeksjoner, vedlikehold og nødvendige reparasjoner. La oss gå nærmere inn på hvordan lekeplasskontroll hjelper til med å sikre en sikker lekeplass.

Hvorfor er lekeplasskontroll viktig?

Ifølge Helsedirektoratet, blant de årsakene til at barn under 15 år havner på legevakten, er fallulykker den ledende. En stor del av disse ulykkene skjer på lekeplasser. God lekeplasskontroll kan således forhindre mange av disse ulykkene. Kontrollen bidrar til å avdekke potensielle farer som kan oppstå ved naturlig slitasje eller hærverk på lekeapparatene. Det kan være alt fra løse bolter, nedslitte flater, ødelagte eller utstående deler.

Regelmessig inspeksjon garanterer videre at hver eneste del av lekeplassen er sikker for barna. Det er svært viktig å huske på at barn har forskjellige behov, og lekeplassen skal tilrettelegges for alle barn uavhengig av alder og evner. Dermed blir lekeplassens tilgjengelighet og universal utforming også en del av kontrollen.

Playground control

Hvordan utføres lekeplasskontroll?

En typisk lekeplasskontroll utføres av sertifiserte inspektører, som ofte er fra kommunen eller private selskaper, og inkluderer en grundig gjennomgang av hele lekeplassen. Denne gjennomgangen omfatter inspeksjon av overflater, utstyr, fallsoner, tilkomstveier og sikring mot uvedkommende. Alt dette skal vurderes opp mot gjeldende standarder og forskrifter. Videre innebærer lekeplasskontroll ofte å vurdere hvor aldersadekvat utstyret er, uteområdenes sikkerhet, skilting og vedlikehold.

Etter kontrollen skal det leveres en rapport som beskriver alle eventuelle avvik eller forhold som krever oppfølging. Det kan være både strakstiltak og tiltak som kan vente. Rapporten gir dermed en oversikt over hvilke tiltak som skal settes i verk og når.

Valg av lekeplasskontrolløren

Det er mange leverandører av lekeplasskontroll, men det er viktig at du velger en leverandør som har god kompetanse og er kjent med alle sikkerhetsstandarder og forskrifter. Erfaring teller også her.

Aktiv Areal er en slik trygg og erfaren leverandør. De har lang erfaring og kan tilby et bredt spekter av tjenester innen lekeplasskontroll. Deres sertifiserte inspektører utfører en grundig inspeksjon av lekeplassen, utformer en detaljert rapport og hjelper til med planleggingen av nødvendige tiltak for å opprettholde sikkerheten. Med deres hjelp kan lekearealet bli et sted der barna kan leke sikkert og bekymringsfritt. Barnas sikkerhet skal ikke kompromitteres. Sørg derfor for regelmessig lekeplasskontroll. Besøk https://aktivareal.no/ for mer informasjon.