mandolin

Start året med en mandolin

Start året med en mandolin

Kjærlighet til klassisk musikk er det som gjør at mange velger en mandolin når de skal lære å spille et instrument. Det er på mange måter lik en gitar, så mange opplever at det er lettere å lære seg å spille på en mandolin enn et annet klassisk instrument som for eksempel cello eller fiolin. 

De klassiske strengeinstrumentene er ofte komplekse å lære seg, og det er akkurat der at mandolinen skiller seg ut fra resten. For til tross for at den er et instrument som inkluderes i de samme typene kvartetter som de andre klassiske strengeinstrumentene, så minner den mye mer om en gitar i måten den er bygget opp på.

En mandolin er et strange instrument som opprinnelig stammer fra Italia og er på mange måter lik en gitar. Den ligner en gitar, strengene er bygget opp på den samme måten og det er nesten det samme tankesettet man skal ha når man lærer å spille en gitar som mans kal ha når man spiller en mandolin.

Kjærlighet til den klassiske musikktradisjonen

Til tross for at mandolinen er et populært instrument nå, var det en stund der man skulle kjempe litt for at det skulle overleve i den moderne musikktradisjonen. For mange var mandolinen sett på som et gammeldags instrument, men i løpet av de siste tiårene har det igjen oppnådd en status blant de moderne instrumentene. 

Alene det at man kan velge en elektrisk mandolin hos for eksempel Danmusikk, gjør at man kan tenke den inn i sammenhenger som ikke har vært mulig før. Det gjør at instrumentet blir sett på som mer brukbart i en moderne sammenheng.

Det å lære seg å spille mandolin innebærer på den måten at man faktisk er med på å ta vare på en lang tradisjonen innenfor den klassiske musikken og tar den med inn i en moderne kontekst.